فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته مدیریت

پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن

پاورپوینت مدیریت، اصول و مکاتب آن
دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت، اصول و مکاتب آن، در قالب ppt و در 134 اسلاید، قابل ویرایش، شامل پیشینه مدیریت، اهمیت و ضرورت مدیریت، تعریف مدیریت، تعریف کامل وجامع مدیریت، مكاتب مدیریت، مدیریت علمی، انگیزه نگارش كتاب اصول مدیریت علمی، مكانسیم یا روش اجرای اصول مدیریت، نارسایی ها و محدودیتهای مدیریت علمی، مكتب كلاسیك، مدیریت اداری، فعالیت سازمانه

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

پاورپوینت سازماندهی در سازمان

پاورپوینت سازماندهی در سازمان
دانلود پاورپوینت با موضوع سازماندهی در سازمان، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اهمیت و ضرورت سازماندهی، تعریف سازماندهی، تعریف ساختار سازمانی، ابزارهای رسمی‌كردن در سازمان، نمودار سازمانی، مو‌اردی كه از نمو‌دار سازمانی قابل تشخیص هستند، راهنمای سازمان، مزایای تهیه راهنمای سازمان، عدم استقبال مدیران از راهنمای سازمان، مراحل سازماندهی،

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پاورپوینت سازمان: تعاریف، ویژگیها و انواع آن

پاورپوینت سازمان: تعاریف، ویژگیها و انواع آن
دانلود پاورپوینت با موضوع سازمان تعاریف، ویژگیها و انواع آن، در قالب ppt و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل عصر حاضر؛ عصر سازمانی، علت وجودی سازمان ها، تعریف سازمان، عناصر و یژگی های مشترك سازمان، تعریف سازمان با توجه به عناصر و یژگی های مشترك سازمان، انواع سازمان های رسمی، سازمان های مشترك المنافع، سازمان های تجاری، سازمان های خدماتی

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری

پاورپوینت رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری
دانلود پاورپوینت با موضوع رهبری در سازمان و انواع نظریه های رهبری، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اهمیت و‌ ضرو‌رت رهبری، تعریف رهبری، تمایز مدیریت و رهبری، نقش و وظیفه رهبری، نظریه‌هایرهبری، نظریه‌های خصوصیات فردی، نظریه‌های رفتار رهبری، نظریه‌های موقعیتی و اقتضائی، زنجیره رفتار رهبری، مدل فیدلر، نظریه مسیر، هدف، مدل تجویزی رهبری (م

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته

پاورپوینت تئوریهای مدیریت پیشرفته
دانلود پاورپوینت با موضوع تئوریهای مدیریت پیشرفته، در قالب ppt و در 553 اسلاید، قابل ویرایش، شامل فصل اول سازمان، فصل دوم مدیریت، اصول و مکاتب آن، فصل سوم وظایف مدیریت، فصل چهارم برنامه ریزی، فصل پنجم سازماندهی، فصل ششم رهبری، فصل هفتم نظارت و کنترل در سازمان، فصل هشتم پرورش کارکنان، فصل نهم مسئولیت و اختیار، فصل دهم همكاری و هماهنگی

توضیحات بیشتر

دانلود 37,400 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان

پاورپوینت تصمیم گیری در سازمان
دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری در سازمان، در قالب ppt و در 85 اسلاید، قابل ویرایش، شامل تعریف تصمیم گیری، مساله یابی ، تصمیم گیری ، انتخاب و حل مساله، مساله یابی، روش های مساله یابی، روشهای رسمی مساله یابی، مساله یابی غیر رسمی، اهمیت تصمیم گیری، ارزیابی اهمیت یک تصمیم، فرایند تصمیم گیری، فرایند تصمیم گیری، مدل های تصمیم گیری، انواع مدل های ت

توضیحات بیشتر

دانلود 18,700 تومان

پاورپوینت پرورش کارکنان در سازمانها

پاورپوینت پرورش کارکنان در سازمانها
دانلود پاورپوینت با موضوع پرورش کارکنان در سازمانها ، در قالب ppt و در 25 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مراحل پرورش نیروی كار موفق، اهمیت هدف، سؤال‌ اصلی‌ در هدفگذاری‌، تعریف هدف، دلایل کوتاهی در تعیین و تنظیم اهداف، انواع هدف، ویژگی های هدف گذاری خوب، مزایای هدف گذاری، شخیص موانع هدف گذاری، توصیه های لازم برای هدف گذاری مناسب، شناخت تفاوت های انگیزش

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت برنامه ریزی در سازمان

پاورپوینت برنامه ریزی در سازمان
دانلود پاورپوینت با موضوع برنامه ریزی در سازمان ، در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل اهمیت و ضرورت برنامه ریزی، تعریف برنامه‌ریزی، ویژگی‌های برنامه‌ریزی، هدف‌های برنامه ریزی، فرایند برنامه ریزی، و‌یژگی‌های یك برنامه خو‌ب، انواع برنامه، تفاوت برنامه های عملیاتی و راهبردی

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

پاورپوینت تصمیم گیری و حل مساله

پاورپوینت تصمیم گیری و حل مساله
دانلود پاورپوینت با موضوع تصمیم گیری و حل مسأله، در قالب pptو در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مسأله یابی، حل مسأله، انواع مسئله و تصمیم، تصمیمات برنامه ریزی شده، تصمیمات برنامه ریزی نشده، موقعیتهای تصمیم گیری، چگونگی اخذ تصمیم برای حل مسئله، روشهای میان بر حل مسئله، فرایند منطقی حل مسئله، ارزیابی میزان کارایی یک تصمیم، انواع مدلها درتصمیم گیری، طب

توضیحات بیشتر

دانلود 15,400 تومان

پاورپوینت تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو

پاورپوینت تاثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو
دانلود پاورپوینت با موضوع تأثیر نوآوری در تغییرات استراتژی ایده سازی تا برونداد محصول نو، در قالب ppt و در 17 اسلاید، قابل ویرایش، شامل نوآوری چیست، دلایل سرمایه گذاری در نوآوری، مسیر فرضی، محدودیتهای معمول در نوآوری، عملكرد نوآوری، مسئولیتهای سطوح عملیاتی در نوآوری، دلایل عمده شكست نوآوری، DNA نوآوری

توضیحات بیشتر

دانلود 11,000 تومان

پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت

پاورپوینت بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت
دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی استراتژی کارآفرینی در نفت، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل کار آفرینی از نظر شومپیتر، کارآفرینی از نظر دراکر، چرخه کارآفرینی، سیر تطور كارآفرینی در دنیا، انواع كارآفرینی، تعریفهای ارائه شده در خصوص کارآفرینان سازمانی، مشخصات کارآفرینان سازمانی، کارآفرینی درون سازمانی، مقایسه سازمانهای کارآفرین و سنتی ا

توضیحات بیشتر

دانلود 13,200 تومان

کارآموزی ارزیابی کار و زمان یا زمان سنجی محصول در شركت ریخته گری دقیق پولادیر و پارس کارا ماشین

کارآموزی ارزیابی کار و زمان یا زمان سنجی محصول در شركت ریخته گری دقیق پولادیر و پارس کارا ماشین
در جوامع صنتعی شكل و توسعه یافت كه در صورت موردتوجه قرار دادن آن می‌تواند در كلیه سازمانهای تولیدی اعم از كارخانه‌ها و یا سازمانهای خدماتی میزان كارایی و بهر‌ه‌وری را بالا برد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود پاورپوینت استراتژی سازمانی، کار افرینی، کار افرینی سازمانی

دانلود پاورپوینت استراتژی سازمانی، کار افرینی، کار افرینی سازمانی
استراتژی سازمانی کار افرینی کار افرینی سازمانی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

دانلود پاورپوینت تولید ناب و نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در تحقق آن

دانلود پاورپوینت تولید ناب و نقش سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در تحقق آن
تولید ناب ERP تاریخچه تولید ناب اهداف تولید ناب

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با تولید بهنگام

دانلود پاورپوینت آشنایی با تولید بهنگام
تولید تولید بهنگام هدف JIT رویکردها و نگرش ها به JIT محدودیت ها یjit مزایای JIT

توضیحات بیشتر

دانلود 12,100 تومان

دانلود پاورپوینت روش تحقیق فراتحلیل

دانلود پاورپوینت روش تحقیق فراتحلیل
روش تحقیق فراتحلیل گلاس ترکیب اطلاعات

توضیحات بیشتر

دانلود 9,900 تومان

دانلود تحقیق نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف

دانلود تحقیق نقش فرهنگ در اصلاح الگوی مصرف
در این مقاله یک نوع نگرش و دیدگاه جدیدی به فرهنگ و انواع آن در راهبردی نمودن انتخاب الگوی مناسب مصرف بیان می گردد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ

دانلود تحقیق نقش شرکتهای کوچک در پیشرفت شرکتهای بزرگ
در این مقاله در مدیریت منابع انسانی در شرکتهای کوچک و متوسط می پردازیم توجه به این مقوله در مدیریت این شرکتها که در آینده اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای دارند

توضیحات بیشتر

دانلود 8,800 تومان

دانلود تحقیق مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان، ایران

دانلود تحقیق مدیریت بلایا در کشورهای امریکا، کانادا، ژاپن، ترکیه، هند، پاکستان، ایران
پژوهشگر در این فصل به مطالعه تطبیقی مدیریت بلایا در كشورهای امریكا، كانادا، ژاپن، تركیه، هند، پاكستاان و ایران پرداخته و مطالب مرتبط با مدیریت بلایا در كشورهای مذكور را در قالب برنامه ریزی، سازماندهی، ساختار، آموزش نیروی انسانی مطرح ساخته است

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق مدیریت اسلامی

دانلود تحقیق مدیریت اسلامی
ین مقاله به مهمترین مباحث اصول اخلاق اجتماعی ، خانواده ، جامعه ، عدالت وظلم ، اصلاح و افساد و آداب معاشرت اسلامی پرداخته می شود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده

دانلود تحقیق مالیات بر ارزش افزوده
با توجه به جو و قوانین جهانی حالا نوبت ایران است که برای دست یابی به مزایای مالیات ارزش افزوده هر چه سریع تر این نظام مالیاتی را طراحی و اجراء نماید

توضیحات بیشتر

دانلود 7,700 تومان