فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته تاریخ و ادبیات

نحوه ی با نشاط وجذاب کردن کلاس تاریخ

نحوه ی با نشاط وجذاب کردن کلاس تاریخ
نحوه ی با نشاط وجذاب کردن کلاس تاریخ

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

کتاب تاریخ شناسی

کتاب تاریخ شناسی
کتاب تاریخ شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

کتاب تاریخ و ادبیات ایران و جهان (1)

کتاب تاریخ و ادبیات ایران و جهان (1)
کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان(1)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

بررسی افكار و احوالات امین الدوله

بررسی افكار و احوالات امین الدوله
بررسی افكار و احوالات امین الدوله

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

نبرد سلطان سنجر با ترکان غز
نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

گذری و نظری بر سقا‌خانه‌
گذری و نظری بر سقا‌خانه‌ 168 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 27,000 تومان

بررسی عنصر بصری خط

بررسی عنصر بصری خط
بررسی عنصر بصری خط

توضیحات بیشتر

دانلود 14,000 تومان

وضع ادبی ایران در سه قرن اول هجری

وضع ادبی ایران در سه قرن اول هجری
وضع ادبی ایران در سه قرن اول هجری

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

وسواس در ادبیات فارسی

وسواس در ادبیات فارسی
وسواس در ادبیات فارسی

توضیحات بیشتر

دانلود 17,000 تومان

مواضع مغالطه بیرونی

مواضع مغالطه بیرونی
مواضع مغالطه بیرونی

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

لیلی و مجنون

لیلی و مجنون
لیلی و مجنون 11 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

قدیمی ترین نمونه شعر فارسی

قدیمی ترین نمونه شعر فارسی
قدیمی ترین نمونه شعر فارسی

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

کتاب ارایه های ادبی (قالب های شعر -بیان و بدیع)

کتاب ارایه های ادبی (قالب های شعر -بیان و بدیع)
کتاب ارایه های ادبی(قالب های شعربیان و بدیع)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

کتاب تاریخ ایران و جهان (2)

کتاب تاریخ ایران و جهان (2)
کتاب تاریخ ایران و جهان(2)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

کتاب تاریخ معاصر ایران

کتاب تاریخ معاصر ایران
کتاب تاریخ معاصر ایران

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

کتاب زبان فارسی (3)

کتاب زبان فارسی (3)
کتاب زبان فارسی (3)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

کتاب ادبیات فارسی (3)

کتاب ادبیات فارسی (3)
کتاب ادبیات فارسی(3)

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

بیوگرافی نیما یوشیج

بیوگرافی نیما یوشیج
بیوگرافی نیما یوشیج

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا)

باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا)
باباخاركن‌ (یا قصه‌ی‌ مخصوص‌ آجیل‌ مشكل‌ گشا)

توضیحات بیشتر

دانلود 22,000 تومان

ابوالقاسم عارف قزوینی 23 ص

ابوالقاسم عارف قزوینی 23 ص
ابوالقاسم عارف قزوینی 23 ص

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان

شاهنامه و شخصیت های شاهنامه

شاهنامه و شخصیت های شاهنامه
شاهنامه و شخصیت های شاهنامه

توضیحات بیشتر

دانلود 15,000 تومان