فروشگاه فایل

فروشگاه فایل

به فروشگاه ما خوش آمدید.

محصولات دسته علوم انسانی

آزمون موزائیک ژیل

آزمون موزائیک ژیل
آزمون موزائیک ژیل

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون قضاوت اخلاقی MJT

آزمون قضاوت اخلاقی MJT
آزمون قضاوت اخلاقی MJT

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون های حافظه کلامی و عددی

آزمون های حافظه کلامی و عددی
آزمون های حافظه کلامی و عددی

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(ENRICH)

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ(ENRICH)
پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (ENRICH)

توضیحات بیشتر

دانلود 9,000 تومان

پرسشنامه شجاعت

پرسشنامه شجاعت
پرسشنامه سنجش شجاعت

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه رویکردهای مطالعه

پرسشنامه رویکردهای مطالعه
پرسشنامه روانشناسی رویکرد های مطالعه

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون هیجان خواهی زاکرمن

آزمون هیجان خواهی زاکرمن
آزمون هیجان خواهی زاکرمن

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

آزمون بندر-گشتالت

آزمون بندر-گشتالت
آزمون بندر گشتالت

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی

مقیاس ارزش های شغلی و خانوادگی
این آزمون برای سنجش ارزش های شغلی و خانوادگی در حوزه روانشناسی طراحی شده است

توضیحات بیشتر

دانلود 6,000 تومان

دانلود تحقیق مدرنیته و پسا مدرنیته در گذر تاریخ

دانلود تحقیق مدرنیته و پسا مدرنیته در گذر تاریخ
مدرنیته به مثابۀ یک تمامیت، یک فلسفۀ تاریخی تکامل‌گرایانۀ آینده‌نگر است که مفهوم عقل و پیشرفت، هستۀ اساسی آن را تشکیل می‌دهد؛ عقلی که نه تنها در خصوص اخلاق و سیاست، بلکه معیار کلیۀ تجلیات زندگی انسان معاصر است نقطۀ عطف این دگرگونی را باید عصر روشنگری و یا عصر حاکمیت عقل دانست

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

دانلود خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر

دانلود خلاصه کتاب اخلاق پروتستان و روح سرمایه داری اثر ماکس وبر
در اینجا به بررسی تاثیر باورهای مذهبی بر پیدایش یک ذهنیت اقتصادی پرداخته شده و به عنوان نمونه ، همبستگی های روح زندگی اقتصادی جدید با اخلاق پروتستانیسم ریاضت کشانه انتخاب شده است هدف از تحقیق هم تعیین روابط مذاهب مهم با اقتصاد و قشربندی اجتماعی در حوزه تاثیر آنها می باشد

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

دانلود تحقیق فضا و سیارات

دانلود تحقیق فضا و سیارات
کره ی خاکی ما به همراه سایر کراتی که برای اغلب افراد شناخته شده اند، پیرامون ستاره ی ما یعنی خورشید در گردشند این منظومه ی شگفت انگیز اولین مبحث در مباحث کیهان شناسی را به خود اختصاص می دهد

توضیحات بیشتر

دانلود 10,000 تومان

پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول

پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول
دانلود پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) با عنوان مقدمه ای بر حسابداری روش شناسی

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)

پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)
دانلود پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری هندریسکن (جلد اول) با عنوان سده حسابداران رسمی

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)

پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)
دانلود پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) با عنوان در جست و جوی اصول حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن

پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن
دانلود پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن با عنوان چارچوب نظری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن (جلد اول)

پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن (جلد اول)
دانلود پاورپوینت فصل ششم کتاب تئوری های حسابداری هندریکسن (جلد اول) با عنوان محیط اقتصادی حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول

پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری هندریکسن جلد اول
دانلود پاورپوینت فصل هفتم تئوری حسابداری هندریسکن جلد اول با عنوان تصمیم گیری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)

پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول)
دانلود پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری هندریکسن (جلد اول) با عنوان تدوین سیاست های حسابداری

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن و ون بردا ترجمه دکتر علی پارسائیان
دانلود پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن و ون بردا ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان وجه نقد، سرمایه و سود

توضیحات بیشتر

دانلود 7,000 تومان

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن
دانلود پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری جلد اول هندریکسن با عنوان گزارشات مالی مفاهیم سود

توضیحات بیشتر

دانلود 8,500 تومان